Välkommen till IUC-nätverket!

IUC Sverige är ett nationellt nätverk av industriella utvecklingscentra – ett innovationsnätverk.

Nätverket har nu tilldelats 200 Innovationscheckar för 2014

Den mycket framgångsrika satsning på Innovationscheckar med IUC Nätverket i Sverige som nationell distributör fortsättar. Vinnova har för 2014 tilldelat IUC Nätverket 200 nya checkar. Alla de 160 som tilldelades under 2013 har nått små- och medelstora företag och stimulerat innovationsinsatser i företagen.  Checkarna har ett värde på 100 000 kr, och fördelas till företag med potential att hitta nya produkter, nya affärsmodeller, innovativ samverkan etc. Insatsen har som mål att leda till affärsinriktad tillväxt. Kontakta ditt närmaste IUC bolag för mer informations och praktiska råd. Se även www.vinnova.se  

Innovationscheck PLUS och Innovationscheck X-jobb

IUC Nätverket har under 2014 fått förtroende från Vinnova att i pilotprojekt utveckla och prova en modell med en förstärkt finansiering till innovativa projekt i SMF som har goda förutsättningar att nå ut på markanden. På samma sätt har vi fått förtroende av i samverkan med forskningsinstituten inom RISE-gruppen och KTH forma ett effektivt arbetssätt där innovativ utveckling i SMF skulle kunna kombineras med Examensarbeten. Båda dessa genomförs under 2014 och omfattar för PLUS 16 SMF och för X-jobb 10 SMF. 

IP för små- och medelstora industriella företag

IUC Nätverket inledde 2013 på uppdrag av PRV/Vinnova arbetet med att utveckla och förbättra varumärkesstrategier för 40 små- och medelstora industriföretag (SMF). Arbetet inleddes under 2013 och kommer att avslutas till hösten 2014. Vi ser redan nu viktiga erfarenheterna som stärker och utvecklar företagens affärsmöjligheter. Förhoppningsvis formas nu en framtida nationella arbetsmodeller för varumärkesfrågor inriktade på SMF. Vi hoppas kunna medverka med nya insatser till hösten 2014. Ta kontakt med ditt regionala IUC-bolag för mer information. Se även www.prv.se